Spółka GiT - Siła solidnej Księgowości - Gdynia

Nowy ład 2.0 - Co się zmienia dla przedsiebiorców i pracownicowników?

Wakacje rozpoczynamy od kolejnej zmiany podatkowej – 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja, która stanowi niejako plan naprawczy w stosunku do przepisów obowiązujących od 1 stycznia.

Najważniejsze zmiany:

Obniżenie stawki dla podatników.

- Obniżenie stawki dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych z 17% do 12% dalej obowiązuje limit 120.000 zł,  zaś powyżej tego progu zostaje bez zmian 32%. Na tej zmianie skorzystają tylko podatnicy nie przekraczający wyżej wymienionego progu. Dla ułatwienia stawka 12 % będzie obowiązywać za cały rok kalendarzowy 2022, może to skutkować zwrotem podatku u części podatników, którzy zawiesili, zamknęli bądź w zeznaniu rocznym wykażą nadpłatę w miesiącach poprzedzających wprowadzenie zmian podatkowych. Kolejną konsekwencją tej zmiany jest pomniejszenie kwoty zmniejszającej podatek. Wynosiła ona 5100, a w konsekwencji obecnie będzie wynosić 3600.

30.000 * 17% = 5100 / 12 = 425

30.000 * 12% = 3600 / 12 = 300

Ma to szczególne znaczenie dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Kwota pomniejszenia podatku na co miesięcznie zaliczy zmniejszy się z 425 zł do 300. W skutek tego osoby na tym rodzaju umowy do czerwca będą miały odliczone nadmiernie 750 zł. Nie jest uregulowane jeszcze jak będzie to odliczanie. W rozliczeniu rocznym zmiana jest korzystna dla podatnika. Niemniej osoby zatrudnione na minimalnym wynagrodzeniu mogą odczuć ją na nie korzyść w przeciągu 2-3 miesięcy po wprowadzeniu zmian.

- Likwidacja ulgi dla klasy średniej. W praktyce zastosowanie tej ulgi sprawiało wiele problemów podatnikom. Ustawodawca zdecydował się na jej zniesienie. Podatnicy mają zyskać na obniżeniu skali podatkowej co ma im zrekompensować tą zmianę.

- Zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej:

 • Podatnicy rozliczający się według podatku liniowego*
  Uzyskają możliwość odliczenia od dochodu zapłaconej przez siebie składni na te ubezpieczenie. Roczny limit obowiązuje 8.700 zł. Przypomnijmy, że podatnik rozliczający się według tej formy zobligowany jest do zapłacenia 4,9% od dochodu na ten podatek. Odliczenie od dochodu nie jest pomniejszeniem realnego podatku do zapłacenia, zatem realnie podatek podatnika będzie obniżony maksymalnie do kwoty 19% * 8.700 zł co daje 1.653 zł.
 • Podatnik rozliczający się ryczałtem*
  Uzyskają możliwość odliczenie od przychodu 50% zapłaconych składki zdrowotnej. Nie obowiązuje tu żadena granica góra. Osoby rozliczające się ryczałtem maksymalnie (po przekroczeniu progu 300.000zł przychodu) zapłacą 1.007,81 zł  składki zdrowotnej. W skali roku daje to 12.093,72 zł, skutkuje to maksymalnym odliczeniem od przychodu 6.046,86 zł. W zależności jakim % się rozlicza podatnik na tej formie opodatkowania tak też będzie się różniła jego kwota pomniejszenia podatku. Przyjmując przykład informatyka rozliczającego się 12% podatkiem zryczałtowanym jego podatek realnie zmniejszy się o 725,62 zł
 • Podatnicy rozliczający się kartą podatkową*
  Uzyskają możliwość odliczenia 19% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego, więc sytuacja wygląda podobnie jak u podatników rozliczających się na podatku liniowym z tym, że nie obowiązuje tu żadna granica górna.
 • Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych*
  Nie uzyskali żadnej zmiany dotyczącej składki zdrowotnej.

Podatnicy rozliczający się ryczałtem bądź linowo będą mieli możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne. Do 30 kwietnia 2023 lub do 22 sierpnia 2022 podatników chcących rozliczać się na zasadach ogólnych tylko za drugą połowę roku podatkowego 2022. Komu więc to się może opłacić ? Osoby na innych formach opodatkowanie, które wiedzą, że w tym roku nie przekroczą dochodu w wysokości 120.000 zł.

Rzetelne biuro rachunkowe z Gdyni dla Twojej firmy. Cenisz solidność, bezpieczeństwo czy nieszablonowe podejście do księgowości? Powierz nam swoją księgowość i wymagaj więcej.

Copyright © 2024 GIT Sp. z o. o. biuro rachunkowe z Gdyni. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja getknow