Spółka GiT - Siła solidnej Księgowości - Gdynia

Pracownicze plany kapitałowe co to? od kiedy?

Pracownicze plany kapitałowe - Co to? kogo dotyczą i do kiedy jest termin przystąpienia do PPK?

Pracownicze plany kapitałowe w skrócie PPK jest to nowy, powszechny program dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę przez zatrudnionych przez nas pracowników. Program jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 1 osobę, która podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Firmy z Gdyni, w tym biura rachunkowe, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników mają obowiązek najpóźniej do 23 kwietnia 2021 podpisać umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, a do 10 maja podpisać umowę o prowadzenie PPK.

W przypadku gdy wszystkie zatrudnione przez nas osoby odmówią udziału w PPK (koniecznie na podstawie pisemnego oświadczenia), nie ma obowiązku podpisywania umowy o zarządzanie PPK.

Kogo musimy zgłosić do PPK?

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych musimy zgłosić wszystkie osoby, które zatrudniamy na podstawie m.in.:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenia,
 • umowy agencyjnej
 • każdej innej umowy o świadczenie usług, z której wynika obowiązek płacenia przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz swojego pracownika, którego okres zatrudnienia wynosi przynajmniej 90 dni.

Pracownicze plany kapitałowe są współfinansowane przez państwo i pracodawcę, które mają ułatwić pracownikom długoterminowe oszczędzanie. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne dla osób zatrudnionych.

Wpłata podstawowa do Pracowniczych Planów Kapitałowych finansowana jest z trzech źródeł:

 • Pensji pracownika - 2% wynagrodzenia brutto, od podstawy składek na
  ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W szczególnych przypadkach wysokość wpłaty na PPK może wynosić mniej - minimum 0,5%, tylko wtedy, gdy osiągane wynagrodzenie w danym miesiącu nie przekracza kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia.
 • Państwa - jednorazowa składka powitalna z budżetu państwa w kwocie 250 zł oraz coroczna dopłata 240 zł, przy spełnieniu odpowiednich warunków,
 • Pracodawcy - 1,5% wynagrodzenia brutto od podstawy składek przeznaczanych na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, pracodawca może zadeklarować chęć płacenia wyższej kwoty, maksymalnie do 2,5% wynagrodzenia brutto.

Warto zwrócić uwagę, że wpłaty na PPK pomniejszają kwotę do wypłaty dla pracownika o stosowną wysokość wpłat.

Kto może przystąpić do PPK?

 • Osoby, które ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 55, musimy automatycznie
  zgłosić do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Pracownika, który ukończył 55 lat nie musisz zgłaszać do PPK, lecz gdyby sam chciał przystąpić do PPK, to w takiej sytuacji mamy obowiązek zastosować się do jego prośby.
 • Pracownicy, którzy ukończyli 70 r. ż. nie mogą przystąpić do PPK.

Co jeśli nie dopełnimy obowiązku przystąpienia do PPK?

Wszystkie obowiązki formalne leżą po stronie pracodawcy. Za niedopełnienie obowiązków, grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Pracownik firmy sam decyduje o dalszej chęci uczestnictwa w programie i ewentualnej wysokości wpłat dodatkowych.

Czy mogę zrezygnować z PPK?

Uczestnictwo w programie PPK jest dobrowolne, możemy z niego zrezygnować w dowolnym momencie. Rezygnacja z PPK ta jest terminowa, po 4 latach należało będzie ponownie zgłosić chęć rezygnacji z PPK a pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o takiej okoliczności. Zgromadzone środki możemy wypłacić, jednakże zostaną one pomniejszone o środki wpłacone przez państwo. Wyjątek stanowi, choroba pracownika bądź chęć przeznaczenia zgromadzonych środków w PPK na wkład własny, dokonując zakupu mieszkania. W takiej sytuacji, jeśli pracownik postanowi wypłacić część oszczędności, nie zostaną one pomniejszone o środki wpłacane przez państwo.

Stan naszych oszczędności możemy sprawdzić poprzez system on-line instytucji finansowej, która będzie odpowiadała za ewidencje wpłat na PPK.

Wdrożenie i obsługa PPK - dodatkowe usługi księgowe

Pamiętaj, że zarówno biuro księgowe jak i pracodawca są odpowiedzialni za właściwe wdrożenie i prowadzenie PPK w firmie - wszystko zależy od Twojej umowy z biurem rachunkowym.

Planujesz wdrożenie PPK w swojej firmie? Skorzystaj z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego z Gdyni - zapraszamy do kontaktu.

Rzetelne biuro rachunkowe z Gdyni dla Twojej firmy. Cenisz solidność, bezpieczeństwo czy nieszablonowe podejście do księgowości? Powierz nam swoją księgowość i wymagaj więcej.

Copyright © 2024 GIT Sp. z o. o. biuro rachunkowe z Gdyni. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja getknow