Spółka GiT - Siła solidnej Księgowości - Gdynia

Wakacje od ZUS – Ulga dla Przedsiębiorców

Wakacje od ZUS – Ulga dla Przedsiębiorców

Wakacje od ZUS, znane również jako wakacje składkowe, to nowa inicjatywa rządu, która wejdzie w życie od 1 listopada 2024 roku. Program ten umożliwia wybranym przedsiębiorcom jednorazowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez jeden miesiąc w roku. Celem jest wsparcie małych firm w obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dla kogo są wakacje składkowe?

Program skierowany jest do około 1,7 mln mikroprzedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, zatrudniających do 9 osób i osiągających przychody do 2 mln euro rocznie. Przedsiębiorcy mogą wybrać dowolny miesiąc w roku, w którym skorzystają z ulgi, pod warunkiem złożenia wniosku do ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany okres.

 

Jak skorzystać z wakacji składkowych?

Aby skorzystać z wakacji składkowych, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Ulga obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Co ważne, zwolnienie z opłacania składek nie wpływa na uprawnienia do zasiłku chorobowego ani na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych. Składki za okres zwolnienia będą pokrywane przez budżet państwa.

 

Wyjątki i ograniczenia

Nie wszyscy mogą skorzystać z wakacji składkowych. Wyłączone są osoby samozatrudnione świadczące usługi na rzecz byłych pracodawców. Rząd chce w ten sposób zapobiec wypychaniu pracowników na samozatrudnienie.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

Główną korzyścią z wakacji składkowych jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Przedsiębiorca nie musi zawieszać swojej działalności, może nadal prowadzić firmę, wystawiać faktury i uzyskiwać przychody. Program ma na celu wsparcie mikroprzedsiębiorców, których rola w rozwoju polskiej gospodarki jest kluczowa.

 

Szczegółowe zasady wakacji składkowych

 

  • Termin składania wniosków:

Wnioski można składać w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc zwolnienia, zaczynając od listopada bieżącego roku.

  • Forma wniosku:

Formularze wniosków są dostępne na stronach internetowych ZUS oraz w biurach ZUS. Można je składać zarówno drogą elektroniczną, jak i osobiście.

  • Okres obowiązywania ulgi:

Ulga obowiązuje przez jeden pełny miesiąc kalendarzowy, wybrany przez przedsiębiorcę. Pierwszym miesiącem, w którym istnieje możliwość skorzystania z ulgi jest grudzień.

  • Kontrola i sankcje:

ZUS ma prawo do kontroli przedsiębiorców korzystających z ulgi. W przypadku stwierdzenia nadużyć, mogą zostać nałożone sankcje, w tym obowiązek zwrotu niesłusznie zaoszczędzonych składek wraz z odsetkami.

 

Najczęstsze pytania dotyczące wakacji składkowych

 

  1. Czy mogę wybrać dowolny miesiąc na wakacje składkowe?

        – Tak, przedsiębiorca ma dowolność wyboru miesiąca, pod warunkiem złożenia wniosku w miesiącu poprzedzającym.

 

  1. Czy muszę zawieszać działalność w czasie wakacji składkowych?

       – Nie, przedsiębiorca może nadal prowadzić działalność, wystawiać faktury i uzyskiwać przychody.

 

  1. Czy zwolnienie wpływa na przyszłe świadczenia emerytalne?

        – Nie, okres zwolnienia nie wpływa negatywnie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych i rentowych.

 

Podsumowanie

 

Wakacje od ZUS to korzystna inicjatywa dla małych przedsiębiorców, która pozwala na jednorazowe zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Aby skorzystać z tej ulgi, należy dokładnie zapoznać się z warunkami i terminami składania wniosków. Więcej informacji można znaleźć na stronach rządowych oraz w komunikatach Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu wniosku lub mają dodatkowe pytania dotyczące wakacji składkowych, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Jesteśmy tutaj, aby pomóc i zapewnić wsparcie na każdym etapie procesu.

Rzetelne biuro rachunkowe z Gdyni dla Twojej firmy. Cenisz solidność, bezpieczeństwo czy nieszablonowe podejście do księgowości? Powierz nam swoją księgowość i wymagaj więcej.

Copyright © 2024 GIT Sp. z o. o. biuro rachunkowe z Gdyni. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja getknow