Spółka GiT - Siła solidnej Księgowości - Gdynia

Założenie spółki przez Internet? Jak założyć spółkę z o.o.?

W dobie internetu możliwości związane z otwieraniem firmy, w tym także zakładaniem spółki stały się o wiele łatwiejsze. Większość działań urzędowych i formalności można z powodzeniem załatwić właśnie przez internet. Jedną z opcji stało się zatem bezproblemowe zakładanie sp. z o.o. online z pomocą systemu S24. Jak w prosty sposób założyć spółkę przez internet? To bardzo proste!

Czym jest spółka z o.o.?

Zanim przejdziemy do założenia spółki przez internet, warto dowiedzieć się czym ona tak właściwie jest i z czym wiąże się jej otwarcie. W skrócie rzecz ujmując, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najpopularniejszych form spółek prawa handlowego. Jej założenia może dokonać zarówno kilku wspólników, jak i jedna osoba, która nie jest jeszcze jednoosobową spółką z o.o. Działanie spółki tego typu wymaga jedynie wniesienia kapitału zakładowego w wysokości minimalnej 5.000 zł. Charakterystyczną cechą spółki z o.o. jest to, że wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania swoim prywatnym majątkiem, a jedynie majątkiem spółki.

Jeśli zarząd sp z o.o. zgłosi wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, maksymalnie w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanek ku temu wtedy odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. zostaje ograniczona. Ryzyko utraty majątku obejmuje zatem wyłącznie wniesiony przez wspólników kapitał zakładowy.

Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje dwie formy. Spółka obciążona jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a dodatkowo w przypadku wypłaty zysku jej wspólnikom (dywidendy) podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Tym sposobem, wspólnicy nie muszą składać rozliczenia podatkowego z końcem roku podatkowego. Do ważnych cech spółki z o.o. zaliczyć należy także to, że w przypadku założenia jej przez minimum dwóch wspólników, rejestracja w ZUS jest nieobowiązkowa, a w związku z tym wspólnicy zwolnieni są z obowiązku opłacania składek ZUS.

S24 – zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialności przez internet

Założenie spółki przez internet odbywa się za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości za pomocą wzorca umowy S24. Aby możliwe było przeprowadzenie rejestracji, konieczne jest założenie konta użytkownika w systemie e-KRS. Ten Krajowy Rejestr Sądowy obejmuje zarówno obywateli Polski jak i cudzoziemców. Zapisu należy dokonać w portalu. Następnym krokiem jest przejście na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości do zakładki S4. Zakładanie spółki w tym panelu wymaga podania adresu e-mail oraz hasła do systemu, który będzie identyfikatorem. Jeżeli spółkę w trybie S24 zakłada kilku wspólników, każdy z nich musi posiadać aktywne konto w systemie. Dodatkowo potrzebne jest dokonanie autoryzacji poprzez złożenie podpisu kwalifikowanego (elektronicznego) bądź z pomocą profilu ePUAP.

Podczas zakładania spółki w S24 konieczne jest przygotowanie danych do rejestracji. Potrzebne będą informacje takie jak nazwa spółki wraz ze skrótem „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. W formularzu rejestracyjnym nie jest konieczne wpisywanie tych skrótów form prawnych. Dodatkowo konieczne jest podanie adresu spółki (opcjonalnie także adresu strony www i adresu e-mail, które będą widoczne w KRS), danych właściwego sądu rejestrowego według siedziby spółki, a także listy wspólników czy członków organów zarządczych (w razie ich zmiany, konieczne jest aktualizowanie KRS).

Zakładając spółkę z o.o. należy wypełnić formularz i dokumenty związane z rejestracją spółki, wniosek o wpis do KRS, zdefiniować przedmiot działalności rejestrowanej spółki (zgodnie z kodami PKD), a następnie starannie zweryfikować ich prawidłowość. Po sprawdzeniu wszystkich formularzy i wniosków należy je podpisać z pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego e-PUAP. Podpisy złożyć musi każdy ze wspólników. Gotowy i podpisany wniosek o założenie spółki w S24 można pobrać i zapisać na komputerze.

Ostatnim krokiem jest opłacenie wniosku i złożenie dokumentów w sądzie rejestrowym. Po dokonaniu płatności wniosek przesyłany jest do właściwego sądu i rozpoznawany jest przez wydział KRS w godzinach jego pracy.

Wpis do KRS – co dalej?

Po złożeniu wniosku poprzez S24, na wspólnikach spółki z o.o. ciążą jeszcze dodatkowe obowiązki, które pozwolą na dopełnienie procesu rejestracji. Zakładając spółkę nie muszą oni składać oddzielnych wniosków do Urzędu Statystycznego, ZUS i urzędu skarbowego, gdyż integracja systemu teleinformatycznego KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów przekazuje wszystkie dane automatycznie. Konieczne jest jednak wniesienie do sądu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia spółki oświadczeń członków zarządu o wkładach na pokrycie kapitału zakładowego dokonanych w całości, wypełnienie do 14 dni deklaracji PCC-3 i dokonanie opłat z tego tytułu, a do 21 dni od dokonania wpisu do KRS należy złożyć zgłoszenie NIP-8.

Jeżeli spółka zajmowała się będzie sprzedażą towarów bądź usług lub dostarczaniem towarów, konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację spółki jako podatnika VAT (minimum na 7 dni przed pierwszą transakcją), podpisanie umowy z biurem księgowym (zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym w Gdyni) jeżeli spółka z o.o. nie będzie obsługiwana przez jej wspólników samodzielnie, a także założyć konto bankowe spółki, które należy zgłosić do urzędu skarbowego.

Rzetelne biuro rachunkowe z Gdyni dla Twojej firmy. Cenisz solidność, bezpieczeństwo czy nieszablonowe podejście do księgowości? Powierz nam swoją księgowość i wymagaj więcej.

Copyright © 2024 GIT Sp. z o. o. biuro rachunkowe z Gdyni. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja getknow